Specjalista ds. Ochrony nad Zabytkami

  • kompleto@kompleto.pl

Specjalista ds. Ochrony nad Zabytkami

historyk sztuki, ekspert ochrony zabytków: 35 lat pracy w urzędach konserwatorskich i firmach związanych z ochroną zabytków, w tym w Ministerstwie Kultury i Sztuki oraz w Urzędzie Generalnego Konserwatora Zabytków, doświadczony wykładowca: 19 lat szkoleń i wykładów dotyczących problematyki ochrony zabytków.

NAN Rating

Personal Summary

– historyk sztuki, studia podyplomowe w zakresie zarządzania w administracji publicznej, studia podyplomowe Ochrona i Konserwacja Zabytkowych Założeń Ogrodowych.
– 35 lat pracy w urzędach konserwatorskich i firmach związanych z ochroną zabytków, w tym w Ministerstwie Kultury i Sztuki oraz w Urzędzie Generalnego Konserwatora Zabytków.
– 19 lat szkoleń i wykładów dotyczących problematyki ochrony zabytków, min. dla: studentów Politechniki Lubelskiej oraz Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie; kandydatów na inspektorów nadzoru konserwacji zieleni w NOT – SITO w Warszawie (do chwili obecnej); pracowników Urzędu m. st. Warszawy; kandydatów na społecznych opiekunów zabytków; Mazowieckiej Izby Inżynierów Budownictwa; Oddziałów Terenowych Krajowej Izby Architektów; pracowników Górnośląskiego Parku Etnograficznego w Chorzowie; urzędów gmin; Powiatowych Inspektoratów Nadzoru Budowlanego; urzędów marszałkowskich; inwestorów; projektantów; wykonawców; właścicieli zabytków.
– W latach 1993-2000 rzeczoznawca Ministra Kultury i Sztuki w specjalności „program i przygotowanie prac konserwatorskich”.
– W latach 2003-2007 prowadzenie konwersatorium „Ochrona i konserwacja zabytków” na kierunkach historii kultury i historii sztuki na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
– W latach 2006, 2008-2010 wykłady „Propedeutyka konserwacji zabytków” na SGGW, kierunek Konserwacja Drewna Zabytkowego.
– 2008–2010 – współpraca z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego w zakresie opiniowania postępowań odwoławczych dotyczących zabytków.
– 2011 r. ekspert z ramienia Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w procesie przygotowania podstawy programowej kształcenia w zakresie zawodu technik renowacji elementów architektury, wprowadzonego rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz. U. z 2012 r., poz. 184).
– 2011 r. członek „Zespołu doradczego do spraw kształcenia w zawodach szkolnictwa zawodowego” w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
– 2011 r. konsultant w projekcie „Studium wykonalności dla budowy linii kolejowej dużych prędkości Wrocław/Poznań – Łódź –Warszawa”.
– Autorka książki: ,,Przewodnik po procesie inwestycyjnym w obiektach zabytkowych” wyd. I Presscom Wrocław 2013, wyd. II Presscom Wrocław 2018.
– Autorka prezentacji i artykułów związanych z problematyką ochrony zabytków, w tym publikacji w czasopismach „Przetargi publiczne”, „Inwestycje sektora publicznego”, komentarzy w Dzienniku „Gazecie Prawnej”, komentarzy praktycznych na zlecenie Wolters Kluwer Polska S.A. w elektronicznym Serwisie Budowlanym.

Taught Courses