kompleto, szkolenia, cosnulting, dokumentacja środowiskowa, karta informacyjna przedsięwzięcia, szkolenia prawne, szkolenia biznesowe, szkolenia marketingowe, prawo budowlane, prawo wodne, kpa, prawo, administracja, szkolenia samorządów, urząd, przedsiębiorstwo, inwestycjeKursy i szkolenia Kompleto

Szkolimy instytucje publiczne i prywatne

Oferujemy kursy i szkolenia zwiększające Twoje umiejętności i wzbogacające Twoją wiedzę, a także pomagające odpowiedzieć na najbardziej nurtujące pytania i błędy. Wspólnie działamy aby program był przygotowany w taki sposób, aby był satysfakcjonujący i poszerzał Twoje możliwości.

Możesz wybrać ofertę spośród szkoleń prawnych, techniczny, jak również z zawodowych lub specjalistycznych.

Szkolenia i kursy dostosowujemy pod konkretne grupy zawodowe np.: szkolenia dla administracji publicznej, samorządów, czy też jednostek samorządu terytorialnego, w tym urzędów gmin oraz miast, a także instytucji państwowych i organizacji.

W swojej ofercie posiadamy szkolenia marketingowe, prawne z prawa pracy, jak również prawa wodnego, prawa ochrony środowiska czy też z prawa budowlanego. Co więcej przygotowujemy szkolenia ze sporządzania wniosków, petycji, skarg wraz z decyzjami i zaświadczeniami.

Metody szkoleniowe używane podczas szkoleń jak wykłady i ćwiczenia, czy też nauka modułowa umożliwia poznanie podstaw programowych. Dodatkowo analizy i studium przypadków, jak też gry szkoleniowe i pokazy pomagają rozwinąć Twoje umiejętności w sposób praktyczny.

Możesz skorzystać z naszej poniższej bazy kursów i szkoleń lub wyszukać interesujący Ciebie szkolenie poprzez kafelki z kategoriami. Ponadto możesz znaleźć interesującą ofertę wg województw bądź listą głównych polskich miast.

Kursy i szkolenia dla pracowników samorządowych (JST) oraz administracji publicznej

Pracownicy urzędów gmin i administracji rządowej mogą liczyć na szkolenia z tematyki nowelizacji ustawy i aktów prawnych takich jak ustawy o ochronie przyrody, czy też ustawy o lasach, jak również z ustawy prawa budowlanego. Ponadto mogą to być zagadnienia z ustawy prawa łowieckiego albo ochrony środowiska.

Szkolenia dla pracowników biurowych

Pracownicy biurowi, podobnie jak asystentki i menadżerki biura znajdą szkolenia z przetwarzania danych, wraz z monitoringiem, dokumentacji zgodnej z rodo czy instrukcji kancelaryjnej i archiwum.

Szkolenia pracowników w firmie

Pracownicy w firmie mogą uzyskać wsparcie przy planowaniu i zarządzaniu strategicznym, a dodatkowo poznań zagadnienia z zarządzenia czasem, jak również pozyskać wiedze na temat rozwoju osobistego czy radzenia sobie z trudnym klientem.

Szkolenia realizujemy w dwóch formach:

otwartej – z okresowym naborem oraz zamkniętej – szkolenia na zamówienie.

Zamówienie na szkolenie i kursy

Na życzenie klienta jesteśmy w stanie zorganizować kursy i szkolenia z dowolnego tematu, którym jest zainteresowany.

Potrzebujesz sprawdzonego rozwiązania

Posiadamy wykwalifikowaną kadrę trenerską, szkolenia realizujemy w wygodnych, klimatyzowanych salach z dostępem Wi-Fi, zapewniamy także catering na szkoleniach otwartych, wraz z trenerem pracujemy nad materiałami szkoleniowymi aby sprostały Państwa wymaganiom i ułatwiały naukę.

Zapewniamy kompleksową ofertę kursów i szkoleń – nie musisz przejmować się niczym, a tylko korzystasz z doświadczenia i wiedzy trenera.

W pierwszej kolejności swoje działania opieramy o diagnozę potrzeb. Następnie dobieramy dla Państwa najlepsze możliwe rozwiązanie, które odpowiada przedstawionym warunkom. W końcowym etapie realizacji monitorujemy i analizujemy przebieg całego procesu – dbamy o najwyższy poziom usług.

Doradzamy przy wyborze danego szkolenia pod względem merytorycznym i technicznym.

Przykłady tematów kursów i szkoleń:

OCHRONA ZABYTKÓW (ROZWIŃ)

 • Procedura dotycząca konieczności prowadzenia badań archeologicznych podczas przygotowywania i wykonywania inwestycji budowlanych
 • Ustalanie sposobu ochrony zabytków w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego
 • Przygotowywanie gminnych programów opieki nad zabytkami

OCHRONA ŚRODOWISKA (ROZWIŃ)

 • Dokumentowanie procedury oceny oddziaływania na potrzeby wniosku o dofinansowanie ze środków unijnych
 • Decyzje budowlane a ocena oddziaływania na środowisko i obszary Natura 2000
 • Studium procesu budowlanego – zagadnienia oceny oddziaływania na środowisko
 • Obowiązki rolników na Obszarach Szczególnie Narażonych (OSN)
 • Inwestowanie na obszarach Natura 2000 w kontekście prowadzonej działalności rolniczej
 • Prawo wodne, a ocena oddziaływania na środowisko

INWESTYCJE I ROZWÓJ (ROZWIŃ)

 • Tworzenie strategii rozwoju przedsiębiorstwa (w tym PESTEL, SWOT, drzewo problemów, analiza społeczno-ekonomiczna obszaru działalności, misja i wizja przedsiębiorstwa, itd.),
 • Lokalne programy rewitalizacji,
 • Doskonalenie funkcji menedżerskich,
 • Zarządzanie czasem.
 • Marketing terytorialny Markowe produkty turystyczne

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH (ROZWIŃ)

 • Przetwarzanie danych osobowych w grupach kapitałowych,
 • Dokumentacja zgodna z wymogami RODO,
 • Podstawy prawne przetwarzania danych,
 • Wizerunek a RODO,
 • Dane Osobowe w OPP (organizacjach pożytku publicznego).
 • RODO w sklepach internetowych i w FMCG
 • Ochrona Danych Osobowych w ośrodkach medycznych

Wszystkie kursy i szkolenia możemy zrealizować na zamówienie – pełna lista w zakładce „consulting”

Przejdź poniżej i wyszukaj kurs lub szkolenie