Z2A3 Procedura dotycząca konieczności prowadzenia badań archeologicznych podczas przygotowywania i wykonywania inwestycji budowlanych oraz zasady postępowania w przypadku znalezisk obiektów zabytkowych i archeologicznych oraz innych przedmiotów o wartości historycznej, naukowej lub artystycznej

Z2A3 Procedura dotycząca konieczności prowadzenia badań archeologicznych podczas przygotowywania i wykonywania inwestycji budowlanych oraz zasady postępowania w przypadku znalezisk obiektów zabytkowych i archeologicznych oraz innych przedmiotów o wartości historycznej, naukowej lub artystycznej

Cena:

Szczegółowe informacje

  • Miejsce: Warmiński Hotel & Conference*** Kołobrzeska 1, 10-422 Olsztyn
  • Język: polski
  • Lekcje: 0
  • Wyświetleń: 2676
  • Wymagania: Nie
  • Poziom:
  • Max. osób: 20
  • Termin: 05/27/2019

Opis

Uczestnicy: Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników odpowiedzialnych za inwestycje, remonty, przebudowy, roboty ziemne, przedsiębiorców budowlanych, inwestorów, wykonawców. Dedykujemy je również pracownikom administracji samorządowej odpowiedzianych za planowanie inwestycji oraz biorących udział w nadzorze i kontroli robót budowlanych.

Wymagania wstępne: brak

Usługa dodatkowa: materiały szkoleniowe w formie elektronicznej CD/DVD

Oferujemy:

Doświadczony Trener
Materiały szkoleniowe
Przerwa kawowa i lunch
Sala multimedialna
Dyplom ukończenia szkolenia
Cena za szkolenie:
399/netto*
  • * - należy doliczyć 23% VAT-u. Patrz warunki organizacyjne pkt. 3 zwolnienie z podatku VAT.

Program szkolenia

CEL SZKOLENIA (ROZWIŃ)

Celem szkolenia jest przedstawienie zagadnień proceduralnych dot. konieczności przeprowadzenia badań archeologicznych przy inwestycjach budowlanych. Omówione zostaną również kwestie związane ze znaleziskami definiowanymi jako obiekty zabytkowe i archeologiczne.

PROGRAM SZKOLENIA (ROZWIŃ)

  1. Definicja zabytku i zabytku archeologicznego
  2. Formy prawnej ochrony zabytków
  3. Naukowe zasady ochrony zabytków
  4. Rozpoznanie i dokumentacja ewentualnych wartości zabytkowych terenu planowanego do objęcia inwestycją
  5. Badania archeologiczne terenu planowanego do objęcia inwestycją
    • Definicje
    • Przepisy prawa i uwarunkowania uzasadniające konieczność przeprowadzenia badań archeologicznych
    • Ustalenie zakresu i rodzaju niezbędnych badań archeologicznych
    • Pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków na badania archeologiczne
  6. Poszukiwanie zabytków ruchomych
    • Pozwolenie na poszukiwanie zabytków ruchomych
  7. Procedura postępowania w przypadku znalezisk przedmiotów zabytkowych i archeologicznych
  8. Postępowanie w przypadku znalezienia ludzkich szczątków
  9. Nagrody za odkrycie lub znalezienie zabytków archeologicznych
  10. Postępowanie w przypadku rzeczy znalezionych
  11. Nagrody za znalezienie zabytków lub materiałów archiwalnych
  12. Kary za przestępstwa i wykroczenia przeciwko zabytkom
  13. Podsumowanie – kolejne etapy postępowania:

– ze znaleziskami obiektów zabytkowych

– ze znaleziskami zabytków archeologicznych

– ze znaleziskami innych przedmiotów o wartości historycznej, naukowej lub artystycznej.

HARMONOGRAM SZKOLENIA (ROZWIŃ)

8:45 – 9:00 REJESTRACJA UCZESTNIKÓW

9:00 – 10:45 SZKOLENIE

10:45 – 11:00 PRZERWA KAWOWA

11:00 – 12:45 SZKOLENIE

13:00 – 13:30 PRZERWA OBIADOWA

13:30-15:00 SZKOLENIE

Miejsce szkolenia

Warmiński Hotel & Conference*** ul. Kołobrzeska 1 (wejście od ul. Kościuszki)10-442 Olsztyn

Warmiński Hotel & Conference dysponuje 8 klimatyzowanymi salami wielofunkcyjnymi o łącznej powierzchni ponad 800 m2. Wszystkie sale wyposażone są w nowoczesny sprzęt audiowizualny oraz mają dostęp do światła dziennego z możliwością całkowitego zaciemnienia.

Warmiński Hotel & Conference to nowoczesny obiekt konferencyjno – biznesowy zlokalizowany w samym centrum Olsztyna.
Eleganckie nowoczesne wnętrze to idealne miejsce spotkań dla każdego.
Zapraszamy do skorzystania z jednej z naszych klimatyzowanych sal wielofunkcyjnych oraz Business@Warmiński wyposażonego w sprzęt biurowy i komputerowy. Na terenie hotelu znajduje się bezprzewodowy dostęp do Internetu (szybkie łącze symetryczne).
Na zewnątrz hotelu znajduje się monitorowany parking z przygotowanymi 60 miejscami parkingowymi oraz podziemny garaż z 25 miejscami.

WARUNKI ORGANIZACYJNE

1. Przesłanie do Organizatora wypełnionego formularza zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją niniejszych warunków uczestnictwa oraz z zawarciem umowy pomiędzy Organizatorem a uczestnikiem szkolenia (w przypadku zgłoszeń od osób fizycznych) lub firmą (w przypadku osób prawnych).

2. Cena szkolenia obejmuje m. in.: udział w szkoleniu, zestaw materiałów szkoleniowych, certyfikat ukończenia szkolenia. Szczegółowych informacji dotyczących szkolenia (catering, usługi dodatkowe) udziela konsultant. Organizator nie zapewnia dojazdu ani zakwaterowania w czasie trwania szkolenia.

3. Koszty szkolenia podane w ofercie są kwotami netto, doliczane jest 23% VAT-u. W przypadku zwolnienia z podatku VAT niezbędna jest akceptacja oświadczenia znajdującego się w formularzu zgłoszeniowym.

4. Organizator najpóźniej na 3 dni przez terminem rozpoczęcia szkolenia prześle do osób, które zgłosiły chęć udziału w szkoleniu, za pośrednictwem poczty elektronicznej, potwierdzenie udziału w szkoleniu wraz z dodatkowymi informacjami organizacyjnymi dotyczącymi szkolenia.

5. Faktura VAT zostanie wystawiona w dniu szkolenia lub w drugim dniu szkolenia w przypadku szkoleń dwudniowych z 7-dniowym terminem płatności i przesłana pocztą lub elektronicznie na adres wskazany w formularzu zgłoszenia.

ZAPISZ SIĘ

Zgłoszenia przyjmujemy na dwa sposoby

Wypełnij elektroniczny formularz zgłoszeniowy

Pobierz formularz zgłoszeniowy
i prześlij go do nas fax-em:
85 8742006
lub na adres e-mail: zgloszenia@kompleto.pl

Trenerzy

  • historyk sztuki, ekspert ochrony zabytków: 35 lat pracy w urzędach konserwatorskich i firmach związanych z ochroną zabytków, w tym w Ministerstwie Kultury i Sztuki oraz w Urzędzie Generalnego Konserwatora Zabytków, doświadczony wykładowca: 19 lat szkoleń i wykładów dotyczących problematyki ochrony zabytków.

Recenzje szkolenia

Na podstawie 0 recenzji
0
Ogólna
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0

Bądź pierwszą osobą, która napisze recenzję "“Z2A3 Procedura dotycząca konieczności prowadzenia badań archeologicznych podczas przygotowywania i wykonywania inwestycji budowlanych oraz zasady postępowania w przypadku znalezisk obiektów zabytkowych i archeologicznych oraz innych przedmiotów o wartości historycznej, naukowej lub artystycznej”

Nie ma jeszcze żadnych recenzji.