Organizacja szkoleń - zaprojektujemy Twoje szkolenie!

Proces szkoleniowy opiera się na analizie potrzeb i ocenie wdrożonych rozwiązań.
Dzięki temu, jesteśmy w stanie dopasowań i zorganizować szkolenie pod Twoje oczekiwania!

Organizacja szkoleń - Etapy projektowania

Identyfikacja potrzeb
Propozycja rozwiązania
Akceptacja i wdrożenie
Badania i testy

Identyfikacja potrzeb

Wiemy, jak ważne jest aby dostosować odpowiednie rozwiązanie do zdiagnozowanych potrzeb uczestników. Pracę zaczynamy od identyfikacji oczekiwań i preferencji grupy dla której projektujemy szkolenie.

Propozycja rozwiązania

Przygotowujemy program szkolenia i materiały w oparciu o nabyte doświadczenie oraz zebrane informację od uczestników - starannie dobieramy rozwiązanie pod stawiane wymagania.

Akceptacja i wdrożenie

Wdrażamy zaplanowane rozwiązanie uwzględniając wskazane przez uczestników preferencje. W czasie realizacji zadania prowadzimy nadzór nad wdrożonym rozwiązaniem, a także doglądamy wszystkich kwestii organizacyjnych.

Badania i testy

Wdrożone rozwiązanie jest analizowane i oceniane na podstawie pomiaru efektywności szkolenia. Sprawozdanie ze szkolenia, w tym raport, jest omawiane wraz z uczestnikami.

Formularz zapotrzebowania

Odpowiedz na kilka pytań, które pomogą nam zaproponować optymalne rozwiązanie i zorganizować szkolenie dopasowane do Twoich oczekiwań.

PRZYKŁADY SZKOLEŃ ZAMKNIĘTYCH

Ochrona Zabytków (rozwiń)

 • Proces inwestycyjny w obiekcie zabytkowym Wybrane problemy inwestowania w obiektach zabytkowych
 • Zagadnienia prawne związane z ochroną zabytkowych zespołów zieleni
 • Praktyka zawodu architekta. Projektowanie w obszarach objętych ochroną konserwatora zabytków
 • Udzielanie dotacji celowej na prace przy zabytkach
 • Procedura dotycząca konieczności prowadzenia badań archeologicznych podczas przygotowywania i wykonywania inwestycji budowlanych
 • Ustalanie sposobu ochrony zabytków w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego
 • Przygotowywanie gminnych programów opieki nad zabytkami
 • Zasady projektowania przy adaptacji obiektów zabytkowych, szczególnie zabytków poprzemysłowych i militarnych
 • Zasady postępowania w przypadku znalezisk obiektów zabytkowych i archeologicznych

Ochrona Środowiska (rozwiń)

 • Ocena oddziaływania przedsięwzięć na środowisko w aspekcie pozyskiwania funduszy unijnych – przedsięwzięcia kubaturowe
 • Dokumentowanie procedury oceny oddziaływania na potrzeby wniosku o dofinansowanie ze środków unijnych
 • Decyzje budowlane a ocena oddziaływania na środowisko i obszary Natura 2000
 • Dokumentowanie procedury oceny oddziaływania na środowisko na potrzeby wniosku o dofinansowanie z funduszy UE
 • Studium procesu budowlanego – zagadnienia oceny oddziaływania na środowisko
 • Obowiązki rolników na Obszarach Szczególnie Narażonych (OSN)
 • Inwestowanie na obszarach Natura 2000 w kontekście prowadzonej działalności rolniczej
 • System zarządzania ryzykiem środowiskowym i społecznym
 • Ocena oddziaływania na środowisko w procesie inwestycyjnym. Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach.
 • Raport OOŚ – przygotowanie dokumentu i weryfikacja jego jakości zgodnie z najnowszymi trendami zmian przepisów
 • Dokumentacja procedury oceny oddziaływania na środowisko do wniosku o dofinansowanie inwestycji
 • Proces inwestycyjny po zmianie prawa wodnego
 • Prawo wodne, a ocena oddziaływania na środowisko

Inwestycje i rozwój (rozwiń)

 • Tworzenie strategii rozwoju przedsiębiorstwa (w tym PESTEL, SWOT, drzewo problemów, analiza społeczno-ekonomiczna obszaru działalności, misja i wizja przedsiębiorstwa, itd.),
 • Tworzenie strategii rozwoju organizacji pozarządowych (NGO),
 • Work-Life Balance: równowaga między pracą a życiem osobistym,
 • Finanse osobiste, oblicza dochodu pasywnego,
 • Kreatywność w biznesie,
 • Markowe produkty turystyczne,
 • Marketing terytorialny,
 • Koncepcja zrównoważonego rozwoju oraz społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR),
 • Lokalne programy rewitalizacji,
 • Sytuacja społeczno-ekonomiczna: teraźniejszość i prognozy dla sektora MSP,
 • Przywództwo i motywowanie w organizacji,
 • Doskonalenie funkcji menedżerskich,
 • Zarządzanie czasem.
 • Marketing terytorialny Markowe produkty turystyczne.
 • Jak tworzyć, żeby stworzyć? O budowaniu tekstów promocyjnych w Internecie.
 • Bardziej social czy media? Odkrywamy platformy społecznościowe

Ochrona Danych Osobowych (rozwiń)

 • Przetwarzanie danych osobowych w grupach kapitałowych,
 • Dokumentacja zgodna z wymogami RODO,
 • Podstawy prawne przetwarzania danych,
 • Przetwarzania wizerunku,
 • Przetwarzania danych osobowych w OPP (organizacjach pożytku publicznego).
 • RODO w sklepach internetowych
 • RODO w ośrodkach medycznych
 • RODO w FMCG

  FORMULARZ ZAPOTRZEBOWANIA

  Możesz również podać swoją propozycję tematu szkolenia, które chcesz zorganizować

  Preferowany termin zorganizowania szkolenia

  Informacje kontaktowe


  Przepisz*: "ą+ę"

  Zgadzam się na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną

  *Zapoznałem się i akceptuję warunki ochrony danych osobowych (polityka prywatności) (tutaj)


  * - pola wymagane
  [anr_nocaptcha g-recaptcha-response]

  Wykonujemy również:

  Dokumentacja środowiskowa

  Dokumentacja fotowoltaiczna

  Zarządzanie odpadami