WYBÓR SZKOLENIA*

  Cena: 399 zł/os. (+VAT)**

  Cena: 890 zł/os. (+VAT)**

  Cena: 369 zł/os. (+VAT)**

  + Rabat: -20 zł

  DANE OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ*

  Uczestnik inny niż Zgłaszający

  DANE UCZESTNIKA*

  Inne dodatkowe osoby

  DANE KOLEJNYCH UCZESTNIKÓW
  (prosimy o wprowadzanie danych do odpowiednich rubryk i oddzielenie ich enterem)

  DANE DO FAKTURY*

  Nabywca inny niż odbiorca

  WARUNKI ORGANIZACYJNE

  1. Przesłanie do Organizatora wypełnionego formularza zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją niniejszych warunków uczestnictwa oraz z zawarciem umowy pomiędzy Organizatorem a uczestnikiem szkolenia (w przypadku zgłoszeń od osób fizycznych) lub firmą (w przypadku osób prawnych).

  2. Cena szkolenia obejmuje m. in.: udział w szkoleniu, zestaw materiałów szkoleniowych, certyfikat ukończenia szkolenia. Szczegółowych informacji dotyczących szkolenia (catering, usługi dodatkowe) udziela konsultant. Organizator nie zapewnia dojazdu ani zakwaterowania w czasie trwania szkolenia.

  3. Koszty szkolenia podane w ofercie są kwotami netto, doliczane jest 23% VAT-u. W przypadku zwolnienia z podatku VAT niezbędna jest akceptacja oświadczenia znajdującego się w formularzu zgłoszeniowym.

  4. Organizator najpóźniej na 3 dni przez terminem rozpoczęcia szkolenia prześle do osób, które zgłosiły chęć udziału w szkoleniu, za pośrednictwem poczty elektronicznej, potwierdzenie udziału w szkoleniu wraz z dodatkowymi informacjami organizacyjnymi dotyczącymi szkolenia.

  5. Faktura VAT zostanie wystawiona w dniu szkolenia lub w drugim dniu szkolenia w przypadku szkoleń dwudniowych z 7-dniowym terminem płatności i przesłana pocztą lub elektronicznie na adres wskazany w formularzu zgłoszenia.

  OŚWIADCZENIA

  *Zapoznałem się i akceptuje ww. warunki organizacyjne oraz regulamin szkoleń (tutaj)

  *Zapoznałem się i akceptuję warunki ochrony danych osobowych (polityka prywatności) (tutaj)

  **Oświadczamy, iż udział w szkoleniu jest finansowany w minimum 70% ze środków publicznych lub samorządowych, w związku z tym proszę o wystawienie faktury zwolnionej z podatku VAT.

  Zgadzam się na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną

  ZGODA NA E-FAKTURĘ

  Wyrażam zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej (.pdf) na poniższy adres mailowy


  * - pola wymagane

  [anr_nocaptcha g-recaptcha-response]

  Możesz również pobrać formularz zgłoszeniowy
  i przesłać go do nas fax-em:
  85 8742006
  lub na adres e-mail: zgloszenia@kompleto.pl