WYBÓR SZKOLENIA*

Cena: 399 zł/os. (+VAT)**

Cena: 890 zł/os. (+VAT)**

Cena: 369 zł/os. (+VAT)**

+ Rabat: -20 zł

DANE OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ*

Uczestnik inny niż Zgłaszający

DANE UCZESTNIKA*

Inne dodatkowe osoby

DANE KOLEJNYCH UCZESTNIKÓW
(prosimy o wprowadzanie danych do odpowiednich rubryk i oddzielenie ich enterem)

DANE DO FAKTURY*

Nabywca inny niż odbiorca

WARUNKI ORGANIZACYJNE

1. Przesłanie do Organizatora wypełnionego formularza zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją niniejszych warunków uczestnictwa oraz z zawarciem umowy pomiędzy Organizatorem a uczestnikiem szkolenia (w przypadku zgłoszeń od osób fizycznych) lub firmą (w przypadku osób prawnych).

2. Cena szkolenia obejmuje m. in.: udział w szkoleniu, zestaw materiałów szkoleniowych, certyfikat ukończenia szkolenia. Szczegółowych informacji dotyczących szkolenia (catering, usługi dodatkowe) udziela konsultant. Organizator nie zapewnia dojazdu ani zakwaterowania w czasie trwania szkolenia.

3. Koszty szkolenia podane w ofercie są kwotami netto, doliczane jest 23% VAT-u. W przypadku zwolnienia z podatku VAT niezbędna jest akceptacja oświadczenia znajdującego się w formularzu zgłoszeniowym.

4. Organizator najpóźniej na 3 dni przez terminem rozpoczęcia szkolenia prześle do osób, które zgłosiły chęć udziału w szkoleniu, za pośrednictwem poczty elektronicznej, potwierdzenie udziału w szkoleniu wraz z dodatkowymi informacjami organizacyjnymi dotyczącymi szkolenia.

5. Faktura VAT zostanie wystawiona w dniu szkolenia lub w drugim dniu szkolenia w przypadku szkoleń dwudniowych z 7-dniowym terminem płatności i przesłana pocztą lub elektronicznie na adres wskazany w formularzu zgłoszenia.

OŚWIADCZENIA

*Zapoznałem się i akceptuje ww. warunki organizacyjne oraz regulamin szkoleń (tutaj)

*Zapoznałem się i akceptuję warunki ochrony danych osobowych (polityka prywatności) (tutaj)

**Oświadczamy, iż udział w szkoleniu jest finansowany w minimum 70% ze środków publicznych lub samorządowych, w związku z tym proszę o wystawienie faktury zwolnionej z podatku VAT.

Zgadzam się na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną

ZGODA NA E-FAKTURĘ

Wyrażam zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej (.pdf) na poniższy adres mailowy


* - pola wymagane

Możesz również pobrać formularz zgłoszeniowy
i przesłać go do nas fax-em:
85 8742006
lub na adres e-mail: zgloszenia@kompleto.pl