Dokumentacja środowiskowa Kompleto

Dokumentacja - projekty, raporty, analizy, pisma

Sporządzamy dokumentację na potrzeby planowanych przyszłych inwestycji. Realizacja opiera się o wdrożenie zaleceń technicznych i technologicznych
Każde zlecenie traktujemy osobiście dobieramy sprawdzone rozwiązania!

Pomagamy sporządzić dokumentację środowiskową aby uzyskać decyzję administracyjną

Przedstawiamy Państwu ofertę na wykonanie dokumentacji środowiskowej pod planowane przedsięwzięcia. W pierwszej kolejności musimy zatroszczyć się o uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych aby móc wykonać dalsze prace budowlane i projektowe. Konieczne jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Do wniosku przygotowuje się tzw. KIP – Kartę informacyjną przedsięwzięcia, która opisuje sposób oddziaływania inwestycji na środowisko. Ponadto w KIP`ie znajdziemy informacje o technologii i kategorii inwestycji. Opracowanie środowiskowe musi być zgodne z obecnymi przepisami prawa m.in.: z ustawą o Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie (…) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów (…) w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko , a także z innymi przepisami, takimi jak prawo budowlane, prawo wodne, etc.

Właściwe przygotowanie KIP może skrócić czas postępowania administracyjnego, co więcej przyśpieszyć inwestycję, a także obniżyć jej koszty.

Doradzamy w kwestiach dokumentacji środowiskowej dla planowanych inwestycji aby nie było problemu z uzyskaniem wszystkich niezbędnych zgód i pozwoleń.

kompleto, szkolenia, cosnulting, dokumentacja środowiskowa, karta informacyjna przedsięwzięcia, szkolenia prawne, szkolenia biznesowe, szkolenia marketingowe, prawo budowlane, prawo wodne, kpa, prawo, administracja, szkolenia samorządów, urząd, przedsiębiorstwo, inwestycje

Przewidywany czas przygotowania dokumentacji środowiskowej i przebieg procedury administracyjnej

Przygotowanie (KIP) Karty informacyjnej przedsięwzięcia i złożenie w urzędzie             do 30 dni

Weryfikacja dokumentacji przez Urząd             do 14 dni

Wydanie opinii przez RDOŚ i Sanepid          do 30 dni

W przypadku braku konieczności sporządzenia Raportu OOŚ wydanie przez Urząd decyzji środowiskowej             do 30 dni

Udostępnienie informacji o wydaniu decyzji środowiskowej i możliwości zapoznania się z zebranym materiałem           do 7 dni

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach           do 7 dni

Uprawomocnienie decyzji środowiskowej              14 dni

Łącznie      ok. 3-4 miesięcy*

* – maksymalny czas uzyskania decyzji środowiskowej w przypadku nie stwierdzenia konieczności przeprowadzenia raportu lub oceny OOŚ. W sytuacji braku pytań do sporządzonej karty informacyjnej procedura może przebiegać znacznie szybciej.

W przypadku stwierdzenia konieczności sporządzenia dokumentacji w postaci raportu lub oceny czas może się wydłużyć od 3 miesięcy do nawet roku (w przypadku sporządzania oceny oddziaływania na środowisko)

Szczegółowe informacje dot. dokumentacji środowiskowej

Rodzaje przedsięwzięć

Kogo dotyczy KIP?

karta informacji przedsięwzięcia dot. m.in. inwestycji:
 • warsztat samochodowy,
 • stacja paliw,
 • droga,
 • parking,
 • gazociąg,
 • galwanizernia,
 • hodowla,
 • hala produkcyjna,
 • myjnia samochodowa,
 • zmiana lasu na użytek rolny,
 • oczyszczalnia ścieków,
 • rekultywacja,
 • przetwarzanie tworzyw sztucznych,
 • odzysk metali,
 • ferma drobiu,
 • zbieranie odpadów itp.,
 • Dokładny spis inwestycji podlegający złożeniu wniosku o uwarunkowania środowiskowe znajduje się w § 3. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko - kliknij poniższy przycisk aby przeczytać.
  Zakres karty informacyjnej

  Co zawiera KIP?

  Karta Informacyjna Przedsięwzięcia musi zawierać oprócz opisu umożliwiającego łatwą i zrozumiałą identyfikację przedsięwzięcia również takie elementy jak:
 • rodzaj technologii,
 • warianty przedsięwzięcia,
 • wykorzystywanie zasobów środowiskowych,
 • rozwiązania chroniące środowisko,
 • transgeniczne oddziaływanie na środowisko,
 • ryzyko wystąpienia awarii.
 • Wyszczególniony zakres KIP jest wymieniony w Art. 62a. Rozdział 1Przedsięwzięcia wymagające w Ustawie o Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie, udział społeczeństwa w ochronie środowiska oraz oceny oddziaływania na środowisko. (Dz.U.2018.2081 t.j. z dnia 2018.10.31) - żeby zobaczyć kliknij na przycisk poniżej.

  Dokumentacja środowiskowa – cennik

  Karta Informacyjna Przedsięwzięcia (KIP)
  Standard
  499/netto*
  • Przygotowanie dokumentu Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia (KIP) do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  • Standardowa KIP - wykonywana w zakresie zgodnym z obowiązującym prawem
  • Optymalne dla niewielkich inwestycji - np. zmiana lasu na użytek rolny
  • Analiza danych przedsięwzięcia i zaproponowanie optymalnej procedury uzyskania decyzji środowiskowej
  • Monitorowanie oraz wsparcie w procedurze administracyjnej
  • termin realizacji: od 10 dni
  Karta Informacyjna Przedsięwzięcia (KIP)
  Rozszerzona
  do uzgodnienia/*
  • Przygotowanie dokumentu Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia (KIP) do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  • Rozszerzona KIP - wykonywana w zakresie zgodnym z obowiązującym prawem - szczegółowa dokumentacja zapewnia łatwą i zrozumiałą identyfikację przedsięwzięcia a co za tym idzie przyśpiesza procedurę administracyjną, a w niektórych sytuacjach umożliwia uniknięcie procedury sporządzenia raportu i oceny oddziaływania inwestycji na środowisko.
  • Optymalne dla inwestycji o średnim i znaczącym oddziaływaniu na środowisko
  • Analiza danych przedsięwzięcia i zaproponowanie optymalnej procedury uzyskania decyzji środowiskowej
  • Monitorowanie oraz wsparcie w procedurze administracyjnej
  • termin realizacji: do uzgodnienia

  * – Cena ustalana jest po rozmowie i przekazaniu informacji dotyczących przedsięwzięcia dot. zamierzenia, użytej technologii i uwarunkowań środowiskowych.

  Masz pytania? Napisz do nas!

  Zostaw kontakt do siebie i opisz krótko swoją inwestycję, a my przedstawimy Ci ofertę na wykonanie dokumentacji.

  Zgadzam się na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną

  *Zapoznałem się i akceptuję warunki ochrony danych osobowych (polityka prywatności) (tutaj)


  * - pola wymagane