Dokumentacja środowiskowa Kompleto

Dokumentacja - projekty, raporty, analizy, pisma

Sporządzamy dokumentację na potrzeby planowanych przyszłych inwestycji. Realizacja opiera się o wdrożenie zaleceń technicznych i technologicznych
Każde zlecenie traktujemy osobiście dobieramy sprawdzone rozwiązania!

Pomagamy sporządzić dokumentację środowiskową aby uzyskać decyzję administracyjną o środowiskowych uwarunkowaniach

Przedstawiamy Państwu ofertę na wykonanie dokumentacji środowiskowej pod planowane przedsięwzięcia. W pierwszej kolejności musimy zatroszczyć się o uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych aby móc wykonać dalsze prace budowlane i projektowe. Konieczne jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Do wniosku przygotowuje się tzw. KIP – Kartę informacyjną przedsięwzięcia, która opisuje sposób oddziaływania inwestycji na środowisko. Ponadto w KIP`ie znajdziemy informacje o technologii i kategorii inwestycji. Opracowanie środowiskowe musi być zgodne z obecnymi przepisami prawa m.in.: z ustawą o Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie (…) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów (…) w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko , a także z innymi przepisami, takimi jak prawo budowlane, prawo wodne, etc.

Właściwe przygotowanie KIP może skrócić czas postępowania administracyjnego, co więcej przyśpieszyć inwestycję, a także obniżyć jej koszty.

Doradzamy w kwestiach dokumentacji środowiskowej dla planowanych inwestycji aby nie było problemu z uzyskaniem wszystkich niezbędnych zgód i pozwoleń.

kompleto, szkolenia, cosnulting, dokumentacja środowiskowa, karta informacyjna przedsięwzięcia, szkolenia prawne, szkolenia biznesowe, szkolenia marketingowe, prawo budowlane, prawo wodne, kpa, prawo, administracja, szkolenia samorządów, urząd, przedsiębiorstwo, inwestycje

Przewidywany czas uzyskania decyzji środowiskowej i przebieg procedury administracyjnej

Weryfikacja dokumentacji przez Urząd (przewidywany termin)            do 14 dni

Wydanie opinii przez RDOŚ, Sanepid, Wody Polskie          do 30 dni

W przypadku braku konieczności sporządzenia Raportu OOŚ wydanie przez Urząd decyzji środowiskowej             do 30 dni*

Udostępnienie informacji o wydaniu decyzji środowiskowej i możliwości zapoznania się z zebranym materiałem           do 7 dni

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach           do 7 dni

Uprawomocnienie decyzji środowiskowej              14 dni

* – w sprawach szczególnie trudnych wydawanie decyzji może nastąpić do 2 miesięcy

Czas trwania uzyskania decyzji wynosi łącznie ok. 3-4 miesięcy*

* – prognozowany maksymalny czas uzyskania decyzji środowiskowej w przypadku nie stwierdzenia konieczności przeprowadzenia raportu lub oceny OOŚ. W sytuacji braku pytań do sporządzonej karty informacyjnej procedura może przebiegać znacznie szybciej. Brać pod uwagę należy również odwołania i czas doręczeń pism do każdej ze stron postępowania.

W przypadku stwierdzenia konieczności sporządzenia dokumentacji w postaci raportu lub oceny czas może się wydłużyć od 3 miesięcy do nawet roku (w przypadku sporządzania oceny oddziaływania na środowisko).

Czas sporządzenia dokumentacji środowiskowej

Przygotowanie Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia trwa od 7 do 30 dni – na czas realizacji wpływa rodzaj przedsięwzięcia, jego lokalizacja względem obiektów chronionych, a także warunki planistyczne.

Szczegółowe wymogi prawne dot. dokumentacji środowiskowej

Rodzaje przedsięwzięć

Kogo dotyczy KIP?

karta informacji przedsięwzięcia dot. m.in. inwestycji:
 • warsztat samochodowy,
 • stacja paliw,
 • droga,
 • parking,
 • gazociąg,
 • galwanizernia,
 • hodowla,
 • hala produkcyjna,
 • myjnia samochodowa,
 • zmiana lasu na użytek rolny,
 • oczyszczalnia ścieków,
 • rekultywacja,
 • przetwarzanie tworzyw sztucznych,
 • odzysk metali,
 • ferma drobiu,
 • zbieranie odpadów itp.,
 • Dokładny spis inwestycji podlegający złożeniu wniosku o uwarunkowania środowiskowe znajduje się w § 3. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko - kliknij poniższy przycisk aby przeczytać.
  Zakres karty informacyjnej

  Co zawiera KIP?

  Karta Informacyjna Przedsięwzięcia musi zawierać oprócz opisu umożliwiającego łatwą i zrozumiałą identyfikację przedsięwzięcia również takie elementy jak:
 • rodzaj technologii,
 • warianty przedsięwzięcia,
 • wykorzystywanie zasobów środowiskowych,
 • rozwiązania chroniące środowisko,
 • transgeniczne oddziaływanie na środowisko,
 • ryzyko wystąpienia awarii.
 • Wyszczególniony zakres KIP jest wymieniony w Art. 62a. Rozdział 1Przedsięwzięcia wymagające w Ustawie o Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie, udział społeczeństwa w ochronie środowiska oraz oceny oddziaływania na środowisko. (Dz. U. 2008 Nr 199 poz. 1227) - żeby zobaczyć kliknij na przycisk poniżej.

  Dokumentacja środowiskowa – cennik

  Karta Informacyjna Przedsięwzięcia (KIP)
  cena od:
  500zł/*
  • Przygotowanie Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia (KIP) wraz z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowe uwarunkowania
  • Wykonywana w zakresie zgodnym z obowiązującym prawem - szczegółowa dokumentacja zapewnia łatwą i zrozumiałą identyfikację przedsięwzięcia a co za tym idzie przyśpiesza procedurę administracyjną, a w niektórych sytuacjach umożliwia uniknięcie procedury sporządzenia raportu i oceny oddziaływania inwestycji na środowisko.
  • Analiza danych przedsięwzięcia i zaproponowanie optymalnej procedury uzyskania decyzji środowiskowej
  • Monitorowanie oraz wsparcie w procedurze administracyjnej
  • Działamy mobilnie - na terenie całej Polski
  • Termin realizacji: do uzgodnienia - od 7 do 30 dni
  Zmiana decyzji środowiskowej
  Od ceny:
  -50%/*
  • Zmiana dokumentu w postaci Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia (KIP) oraz wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  • Wykonanie w zakresie zgodnym z obowiązującym prawem
  • Analiza danych przedsięwzięcia i zaproponowanie optymalnej procedury uzyskania decyzji środowiskowej
  • Monitorowanie oraz wsparcie w procedurze administracyjnej
  • termin realizacji: do uzgodnienia

  * – Ostateczna Cena ustalana jest po rozmowie i przekazaniu informacji dotyczących przedsięwzięcia, m.in. jego rodzaju, użytej technologii i uwarunkowaniach środowiskowych.

  Przykładowy zakres cenowy w zależności od rodzaju przedsięwzięcia:

  Scalanie gruntów, zmiana lasów na użytek rolny lub zalesienie

  Ośrodki wypoczynkowe, hotele  poza obszarem mieszkaniowym

  Stałe pola kempingowe lub karawaningowe

  Zabudowa mieszkaniowa

  Instalacje fotowoltaiczne

  Przemysł ceramiczny, szklany, celulozowy

  Przetwarzanie tłuszczów, przetwórstwo owoców i warzyw

  Mleczarnie, ubojnie, chów zwierząt

  Tartaki i stolarnie z instalacjami do impregnacji drewna

  Lakiernie i warsztaty samochodowe

  Pytania i odpowiedzi

  Dlaczego dokumentacja Kompleto? (rozwiń)

  Sporządzamy dokumentacje po zapoznaniu się z przedstawionymi materiałami. Przygotowując kartę informacyjną zawieramy w opisie najważniejsze informację z punktu widzenia urzędu dot. danego przedsięwzięcia. Drukujemy w ilości odpowiadającej złożoności sprawy, przeważnie w 4 egzemplarzach w formie papierowej i elektronicznej. Przygotowujemy komplet dokumentacji do podpisu i złożenia w urzędzie.

  Działamy mobilnie – analizujemy materiały ->przygotowujemy wniosek -> drukujemy i wysyłamy na wskazany adres.

  Prowadzimy w całym okresie uzyskiwania decyzji nadzór nad sprawą – w sytuacjach uzupełnień, zapytań, wyjaśnień.

  Czas realizacja a czas postępowania? (rozwiń)

  W zależności od ilości spraw przedstawiamy najbliższy możliwy termin realizacji. Przeważnie jest to okres od 7 do 14 dni. Przy sprawach skomplikowanych termin wykonania zlecenia kształtuje się w przedziale 21-28 dni. W przeznaczonym czasie musimy zapoznać się z dokumentacją i warunkami dot. przedsięwzięcia, jak też w niektórych sytuacjach wykonać audyt czy ekspertyzę środowiskową.
  Postępowanie urzędnicze ustawowo trwa 30 dni w sytuacjach szczególnych 60 dni. W przypadku wezwań do uzupełnień i opiniach organów może wydłużyć nawet do 3-4 miesięcy. Przeważnie sprawy o wydanie decyzji środowiskowej kończą się po 1,5 – 2 miesięcy.

  Jak obszerna jest dokumentacja, czy to tylko 2-3 strony? (rozwiń)

  Sprawa sprawie nie równa. Przygotowujemy dokumentację adekwatne do rodzaju przedsięwzięcia. Opis inwestycji im dokładniejszy i treściwy, tym postępowanie odwoławcze nie występuje bądź jest niewielkie. Przeważnie karty informacyjne przedsięwzięcia zajmują około 20 stron. W sytuacjach szczególnych zawierających opracowania i analizy mogą zawierać kilkadziesiąt stron.

  Poradniki

  Masz pytania? Napisz do nas!

  Zostaw kontakt do siebie i opisz krótko swoją inwestycję, a my przedstawimy Ci ofertę na wykonanie dokumentacji.

   Zgadzam się na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną

   *Zapoznałem się i akceptuję warunki ochrony danych osobowych (polityka prywatności) (tutaj)


   * - pola wymagane
   [anr_nocaptcha g-recaptcha-response]