Consulting - zaprojektujemy Twoje szkolenie!

Proces szkoleniowy opiera się na analizie potrzeb i ocenie wdrożonych rozwiązań.
Dzięki temu, jesteśmy w stanie dopasowań szkolenie pod Twoje oczekiwania!

Etapy projektowania

Identyfikacja potrzeb
Propozycja rozwiązania
Akceptacja i wdrożenie
Badania i testy

Identyfikacja potrzeb

Wiemy, jak ważne jest aby dostosować odpowiednie rozwiązanie do zdiagnozowanych potrzeb uczestników. Pracę zaczynamy od identyfikacji oczekiwań i preferencji grupy dla której projektujemy szkolenie.

Propozycja rozwiązania

Przygotowujemy program szkolenia i materiały w oparciu o nabyte doświadczenie oraz zebrane informację od uczestników - starannie dobieramy rozwiązanie pod stawiane wymagania.

Akceptacja i wdrożenie

Wdrażamy zaplanowane rozwiązanie uwzględniając wskazane przez uczestników preferencje. W czasie realizacji zadania prowadzimy nadzór nad wdrożonym rozwiązaniem, a także doglądamy wszystkich kwestii organizacyjnych.

Badania i testy

Wdrożone rozwiązanie jest analizowane i oceniane na podstawie pomiaru efektywności szkolenia. Sprawozdanie ze szkolenia, w tym raport, jest omawiane wraz z uczestnikami.

Formularz zapotrzebowania

Odpowiedz na kilka pytań, które pomogą nam zaproponować optymalne rozwiązanie.

PRZYKŁADY SZKOLEŃ ZAMKNIĘTYCH

Ochrona Zabytków
Proces inwestycyjny w obiekcie zabytkowym
Wybrane problemy inwestowania w obiektach zabytkowych
Zagadnienia prawne związane z ochroną zabytkowych zespołów zieleni
Praktyka zawodu architekta. Projektowanie w obszarach objętych ochroną konserwatora zabytków
Udzielanie dotacji celowej na prace przy zabytkach
Procedura dotycząca konieczności prowadzenia badań archeologicznych podczas przygotowywania i wykonywania inwestycji budowlanych
Ustalanie sposobu ochrony zabytków w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego
Przygotowywanie gminnych programów opieki nad zabytkami
Zasady projektowania przy adaptacji obiektów zabytkowych, szczególnie zabytków poprzemysłowych i militarnych
Zasady postępowania w przypadku znalezisk obiektów zabytkowych i archeologicznych

Ochrona Środowiska
Ocena oddziaływania przedsięwzięć na środowisko w aspekcie pozyskiwania funduszy unijnych - przedsięwzięcia kubaturowe
Dokumentowanie procedury oceny oddziaływania na potrzeby wniosku o dofinansowanie ze środków unijnych
Decyzje budowlane a ocena oddziaływania na środowisko i obszary Natura 2000
Dokumentowanie procedury oceny oddziaływania na środowisko na potrzeby wniosku o dofinansowanie z funduszy UE
Studium procesu budowlanego - zagadnienia oceny oddziaływania na środowisko
Obowiązki rolników na Obszarach Szczególnie Narażonych (OSN)
Inwestowanie na obszarach Natura 2000 w kontekście prowadzonej działalności rolniczej
System zarządzania ryzykiem środowiskowym i społecznym
Ocena oddziaływania na środowisko w procesie inwestycyjnym. Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach.
Raport OOŚ – przygotowanie dokumentu i weryfikacja jego jakości zgodnie z najnowszymi trendami zmian przepisów
Dokumentacja procedury oceny oddziaływania na środowisko do wniosku o dofinansowanie inwestycji
Proces inwestycyjny po zmianie prawa wodnego
Prawo wodne, a ocena oddziaływania na środowisko

Inwestycje i rozwój
Tworzenie strategii rozwoju przedsiębiorstwa (w tym PESTEL, SWOT, drzewo problemów, analiza społeczno-ekonomiczna obszaru działalności, misja i wizja przedsiębiorstwa, itd.),
Tworzenie strategii rozwoju organizacji pozarządowych (NGO),
Work-Life Balance: równowaga między pracą a życiem osobistym,
Finanse osobiste, oblicza dochodu pasywnego,
Kreatywność w biznesie,
Markowe produkty turystyczne,
Marketing terytorialny,
Koncepcja zrównoważonego rozwoju oraz społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR),
Lokalne programy rewitalizacji,
Sytuacja społeczno-ekonomiczna: teraźniejszość i prognozy dla sektora MSP,
Przywództwo i motywowanie w organizacji,
Doskonalenie funkcji menedżerskich,
Zarządzanie czasem.
Marketing terytorialny Markowe produkty turystyczne.
Jak tworzyć, żeby stworzyć? O budowaniu tekstów promocyjnych w Internecie.
Bardziej social czy media? Odkrywamy platformy społecznościowe

Ochrona Danych Osobowych
Przetwarzanie danych osobowych w grupach kapitałowych,
Dokumentacja zgodna z wymogami RODO,
Podstawy prawne przetwarzania danych,
Przetwarzania wizerunku,
Przetwarzania danych osobowych w OPP (organizacjach pożytku publicznego).
RODO w sklepach internetowych
RODO w ośrodkach medycznych
RODO w FMCG

FORMULARZ ZAPOTRZEBOWANIA

Możesz również podać swoją propozycję tematu szkolenia, które chcesz zorganizować

Preferowany termin zorganizowania szkolenia

Informacje kontaktowe

Zgadzam się na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną

*Zapoznałem się i akceptuję warunki ochrony danych osobowych (polityka prywatności) (tutaj)


* - pola wymagane