S3A3 GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI – SZKOLENIE ZAMKNIĘTE

S3A3 GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI – SZKOLENIE ZAMKNIĘTE

Szczegółowe informacje

 • Czas szkolenia: 9:00-15:00
 • Kategoria: ,
 • Uczestnicy: 0
 • Certyfikat: Tak
 • Miejsce: Siedziba Zamawiającego
 • Język: polski
 • Lekcje: 0
 • Wyświetleń: 299
 • Wymagania: Nie
 • Poziom:
 • Max. osób: 20
 • Termin:

Opis

Uczestnicy: Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników biorących udział w przygotowaniach programów opieki nad zabytkami, biur konserwatorów zabytków, towarzystw opieki nad zabytkami.

Wymagania wstępne: brak

Program: Dostosowany pod uczestników szkolenia na podstawie formularza zapotrzebowania.

Szkolenie realizowane w siedzibie Zamawiającego.

Usługa dotyczy realizacji szkolenia jednodniowego do 20 osób – możliwe dostosowanie pod konkretne zapotrzebowanie Zamawiającego.

Przy zgłoszeniu większej liczby osób cena ustalana indywidualnie.

Termin szkolenia do ustalenia z Zamawiającym.

Usługa dodatkowa: sala szkoleniowa, catering, materiały szkoleniowe w formie elektronicznej CD/DVD lub dostępnych na stronie www.

Oferujemy:

Doświadczony Trener
Spersonalizowane szkolenie
Materiały szkoleniowe
Monitoring i Ewaluacja
DYPLOM UKOŃCZENIA SZKOLENIA
Cena za szkolenie:
4999/netto*
 • * - do 20 uczestników. W przypadku większej grupy cena uzgadniania indywidualnie.

Kwota za uczestnika przy założeniu danej liczebności grupy:

6-osobowa
830/osoba/netto
12-osobowa
415/osoba/netto
20-osobowa
250/osoba/netto
>20-osobowa
<250/osoba/netto

Plan szkolenia

CEL SZKOLENIA (ROZWIŃ)

Celem szkolenia jest przedstawienie zagadnień dot. gminnego programu opieki nad zabytkami, w tym analizy wartości zabytków, waloryzacja terenów zabytkowych, analiza wartości kulturowych, struktury funkcjonalne zabytków. Omówione zostaną również sposoby działań z zabytkami, określenie metod monitoringu i kontroli realizacji programu.

PRZYKŁADOWY PROGRAM SZKOLENIA (ROZWIŃ)

 1. Kompetencje i zadania gminy dotyczące opieki nad zabytkami
 2. Podstawy prawne opracowywania gminnego programu opieki nad zabytkami
 3. Inne programy krajowe i regionalne dotyczące ochrony zabytków
 4. Związek gminnego programu opieki nad zabytkami z innymi dokumentami planistycznymi i programowymi opracowanymi dla gminy:
 5. strategie
 6. wieloletnie prognozy finansowe
 7. studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
 8. miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
 9. programy rewitalizacji
 10. Analiza wartości oraz wykaz terenów i obiektów zabytkowych
 11. Waloryzacja terenów i obiektów zabytkowych
 12. Analiza struktury własnościowej i funkcjonalnej zabytków na terenie gminy
 13. Ocena stanu zachowania zabytków na terenie gminy
 14. Analiza kulturowych wartości niematerialnych dla obszaru gminy
 15. Priorytety i główne cele dotyczące opieki na zabytkami na terenie gminy
 16. Długoterminowe i krótkoterminowe kierunki działań dotyczące opieki nad zabytkami
 17. Opis sposobów działania dotyczących opieki nad zabytkami:

– wynikających z ogólnych przepisów prawa

– wynikających z aktów prawa miejscowego gminy

– wynikających z innych dokumentów

 1. Opis sposobu finansowania zadań wyznaczonych w programie
 2. Wskazanie instytucji, jednostek organizacyjnych i osób odpowiedzialnych za realizację programu
 3. Wskazanie instytucji, jednostek organizacyjnych i osób przewidzianych do współpracy przy realizacji programu
 4. Określenie metody monitoringu i kontroli realizacji programu
 5. Współpraca z organami ochrony zabytków przy tworzeniu programu
 6. Sprawozdanie z realizacji programu.

PRZYKŁADOWY HARMONOGRAM (ROZWIŃ)

8:45 – 9:00 REJESTRACJA UCZESTNIKÓW

9:00 – 10:45 SZKOLENIE

10:45 – 11:00 PRZERWA KAWOWA

11:00 – 12:45 SZKOLENIE

13:00 – 13:30 PRZERWA OBIADOWA

13:30 – 15:00 SZKOLENIE

WARUNKI ORGANIZACYJNE

1. Przesłanie do Organizatora wypełnionego formularza zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją niniejszych warunków uczestnictwa oraz z zawarciem umowy pomiędzy Organizatorem a uczestnikiem szkolenia (w przypadku zgłoszeń od osób fizycznych) lub firmą/instytucją (w przypadku osób prawnych).

2. Cena szkolenia obejmuje m. in.: udział w szkoleniu, zestaw materiałów szkoleniowych, certyfikat ukończenia szkolenia. Szczegółowych informacji dotyczących szkolenia (catering, usługi dodatkowe) udziela konsultant. Organizator nie zapewnia dojazdu ani zakwaterowania w czasie trwania szkolenia.

3. Koszty szkolenia podane w ofercie są kwotami netto, doliczane jest 23% VAT-u. W przypadku zwolnienia z podatku VAT niezbędna jest akceptacja oświadczenia znajdującego się w formularzu zgłoszeniowym.

4. Faktura VAT zostanie wystawiona w dniu szkolenia lub w drugim dniu szkolenia w przypadku szkoleń dwudniowych z 7-dniowym terminem płatności i przesłana pocztą lub elektronicznie na adres wskazany w formularzu zgłoszenia.

Chcesz zamówić szkolenie lub masz pytania? Napisz do nas!

Zostaw kontakt do siebie i opisz swoją potrzebę, a my przedstawimy Ci ofertę na wykonanie usługi.

PRZYKŁADY SZKOLEŃ ZAMKNIĘTYCH

Ochrona Zabytków
Proces inwestycyjny w obiekcie zabytkowym
Wybrane problemy inwestowania w obiektach zabytkowych
Zagadnienia prawne związane z ochroną zabytkowych zespołów zieleni
Praktyka zawodu architekta. Projektowanie w obszarach objętych ochroną konserwatora zabytków
Udzielanie dotacji celowej na prace przy zabytkach
Procedura dotycząca konieczności prowadzenia badań archeologicznych podczas przygotowywania i wykonywania inwestycji budowlanych
Ustalanie sposobu ochrony zabytków w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego
Przygotowywanie gminnych programów opieki nad zabytkami
Zasady projektowania przy adaptacji obiektów zabytkowych, szczególnie zabytków poprzemysłowych i militarnych
Zasady postępowania w przypadku znalezisk obiektów zabytkowych i archeologicznych

Ochrona Środowiska
Ocena oddziaływania przedsięwzięć na środowisko w aspekcie pozyskiwania funduszy unijnych - przedsięwzięcia kubaturowe
Dokumentowanie procedury oceny oddziaływania na potrzeby wniosku o dofinansowanie ze środków unijnych
Decyzje budowlane a ocena oddziaływania na środowisko i obszary Natura 2000
Dokumentowanie procedury oceny oddziaływania na środowisko na potrzeby wniosku o dofinansowanie z funduszy UE
Studium procesu budowlanego - zagadnienia oceny oddziaływania na środowisko
Obowiązki rolników na Obszarach Szczególnie Narażonych (OSN)
Inwestowanie na obszarach Natura 2000 w kontekście prowadzonej działalności rolniczej
System zarządzania ryzykiem środowiskowym i społecznym
Ocena oddziaływania na środowisko w procesie inwestycyjnym. Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach.
Raport OOŚ – przygotowanie dokumentu i weryfikacja jego jakości zgodnie z najnowszymi trendami zmian przepisów
Dokumentacja procedury oceny oddziaływania na środowisko do wniosku o dofinansowanie inwestycji
Proces inwestycyjny po zmianie prawa wodnego
Prawo wodne, a ocena oddziaływania na środowisko

Inwestycje i rozwój
Tworzenie strategii rozwoju przedsiębiorstwa (w tym PESTEL, SWOT, drzewo problemów, analiza społeczno-ekonomiczna obszaru działalności, misja i wizja przedsiębiorstwa, itd.),
Tworzenie strategii rozwoju organizacji pozarządowych (NGO),
Work-Life Balance: równowaga między pracą a życiem osobistym,
Finanse osobiste, oblicza dochodu pasywnego,
Kreatywność w biznesie,
Markowe produkty turystyczne,
Marketing terytorialny,
Koncepcja zrównoważonego rozwoju oraz społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR),
Lokalne programy rewitalizacji,
Sytuacja społeczno-ekonomiczna: teraźniejszość i prognozy dla sektora MSP,
Przywództwo i motywowanie w organizacji,
Doskonalenie funkcji menedżerskich,
Zarządzanie czasem.
Marketing terytorialny Markowe produkty turystyczne.
Jak tworzyć, żeby stworzyć? O budowaniu tekstów promocyjnych w Internecie.
Bardziej social czy media? Odkrywamy platformy społecznościowe

Ochrona Danych Osobowych
Przetwarzanie danych osobowych w grupach kapitałowych,
Dokumentacja zgodna z wymogami RODO,
Podstawy prawne przetwarzania danych,
Przetwarzania wizerunku,
Przetwarzania danych osobowych w OPP (organizacjach pożytku publicznego).
RODO w sklepach internetowych
RODO w ośrodkach medycznych
RODO w FMCG

FORMULARZ ZAPOTRZEBOWANIA

Możesz również podać swoją propozycję tematu szkolenia, które chcesz zorganizować

Preferowany termin zorganizowania szkolenia

Informacje kontaktowe

Zgadzam się na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną

*Zapoznałem się i akceptuję warunki ochrony danych osobowych (polityka prywatności) (tutaj)


* - pola wymagane

Trenerzy

 • historyk sztuki, ekspert ochrony zabytków: 35 lat pracy w urzędach konserwatorskich i firmach związanych z ochroną zabytków, w tym w Ministerstwie Kultury i Sztuki oraz w Urzędzie Generalnego Konserwatora Zabytków, doświadczony wykładowca: 19 lat szkoleń i wykładów dotyczących problematyki ochrony zabytków.

Recenzje szkolenia

Na podstawie 0 recenzji
0
Ogólna
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0

Bądź pierwszą osobą, która napisze recenzję "“S3A3 GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI – SZKOLENIE ZAMKNIĘTE”

Nie ma jeszcze żadnych recenzji.