S3A3 GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI – SZKOLENIE ZAMKNIĘTE

S3A3 GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI – SZKOLENIE ZAMKNIĘTE

Szczegółowe informacje

 • Czas szkolenia: 9:00-15:00
 • Kategoria: ,
 • Uczestnicy: 0
 • Certyfikat: Tak
 • Miejsce: Siedziba Zamawiającego
 • Język: polski
 • Lekcje: 0
 • Wyświetleń: 541
 • Wymagania: Nie
 • Poziom:
 • Max. osób: 20
 • Termin:

Opis

Uczestnicy: Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników biorących udział w przygotowaniach programów opieki nad zabytkami, biur konserwatorów zabytków, towarzystw opieki nad zabytkami.

Wymagania wstępne: brak

Program: Dostosowany pod uczestników szkolenia na podstawie formularza zapotrzebowania.

Szkolenie realizowane w siedzibie Zamawiającego.

Usługa dotyczy realizacji szkolenia jednodniowego do 20 osób – możliwe dostosowanie pod konkretne zapotrzebowanie Zamawiającego.

Przy zgłoszeniu większej liczby osób cena ustalana indywidualnie.

Termin szkolenia do ustalenia z Zamawiającym.

Usługa dodatkowa: sala szkoleniowa, catering, materiały szkoleniowe w formie elektronicznej CD/DVD lub dostępnych na stronie www.

Oferujemy:

Doświadczony Trener
Spersonalizowane szkolenie
Materiały szkoleniowe
Monitoring i Ewaluacja
DYPLOM UKOŃCZENIA SZKOLENIA
Cena za szkolenie:
4999/netto*
 • * - do 20 uczestników. W przypadku większej grupy cena uzgadniania indywidualnie.

Kwota za uczestnika przy założeniu danej liczebności grupy:

6-osobowa
830/osoba/netto
12-osobowa
415/osoba/netto
20-osobowa
250/osoba/netto
>20-osobowa
<250/osoba/netto

Plan szkolenia

CEL SZKOLENIA (ROZWIŃ)

Celem szkolenia jest przedstawienie zagadnień dot. gminnego programu opieki nad zabytkami, w tym analizy wartości zabytków, waloryzacja terenów zabytkowych, analiza wartości kulturowych, struktury funkcjonalne zabytków. Omówione zostaną również sposoby działań z zabytkami, określenie metod monitoringu i kontroli realizacji programu.

PRZYKŁADOWY PROGRAM SZKOLENIA (ROZWIŃ)

 1. Kompetencje i zadania gminy dotyczące opieki nad zabytkami
 2. Podstawy prawne opracowywania gminnego programu opieki nad zabytkami
 3. Inne programy krajowe i regionalne dotyczące ochrony zabytków
 4. Związek gminnego programu opieki nad zabytkami z innymi dokumentami planistycznymi i programowymi opracowanymi dla gminy:
 5. strategie
 6. wieloletnie prognozy finansowe
 7. studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
 8. miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
 9. programy rewitalizacji
 10. Analiza wartości oraz wykaz terenów i obiektów zabytkowych
 11. Waloryzacja terenów i obiektów zabytkowych
 12. Analiza struktury własnościowej i funkcjonalnej zabytków na terenie gminy
 13. Ocena stanu zachowania zabytków na terenie gminy
 14. Analiza kulturowych wartości niematerialnych dla obszaru gminy
 15. Priorytety i główne cele dotyczące opieki na zabytkami na terenie gminy
 16. Długoterminowe i krótkoterminowe kierunki działań dotyczące opieki nad zabytkami
 17. Opis sposobów działania dotyczących opieki nad zabytkami:

– wynikających z ogólnych przepisów prawa

– wynikających z aktów prawa miejscowego gminy

– wynikających z innych dokumentów

 1. Opis sposobu finansowania zadań wyznaczonych w programie
 2. Wskazanie instytucji, jednostek organizacyjnych i osób odpowiedzialnych za realizację programu
 3. Wskazanie instytucji, jednostek organizacyjnych i osób przewidzianych do współpracy przy realizacji programu
 4. Określenie metody monitoringu i kontroli realizacji programu
 5. Współpraca z organami ochrony zabytków przy tworzeniu programu
 6. Sprawozdanie z realizacji programu.

PRZYKŁADOWY HARMONOGRAM (ROZWIŃ)

8:45 – 9:00 REJESTRACJA UCZESTNIKÓW

9:00 – 10:45 SZKOLENIE

10:45 – 11:00 PRZERWA KAWOWA

11:00 – 12:45 SZKOLENIE

13:00 – 13:30 PRZERWA OBIADOWA

13:30 – 15:00 SZKOLENIE

WARUNKI ORGANIZACYJNE

1. Przesłanie do Organizatora wypełnionego formularza zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją niniejszych warunków uczestnictwa oraz z zawarciem umowy pomiędzy Organizatorem a uczestnikiem szkolenia (w przypadku zgłoszeń od osób fizycznych) lub firmą/instytucją (w przypadku osób prawnych).

2. Cena szkolenia obejmuje m. in.: udział w szkoleniu, zestaw materiałów szkoleniowych, certyfikat ukończenia szkolenia. Szczegółowych informacji dotyczących szkolenia (catering, usługi dodatkowe) udziela konsultant. Organizator nie zapewnia dojazdu ani zakwaterowania w czasie trwania szkolenia.

3. Koszty szkolenia podane w ofercie są kwotami netto, doliczane jest 23% VAT-u. W przypadku zwolnienia z podatku VAT niezbędna jest akceptacja oświadczenia znajdującego się w formularzu zgłoszeniowym.

4. Faktura VAT zostanie wystawiona w dniu szkolenia lub w drugim dniu szkolenia w przypadku szkoleń dwudniowych z 7-dniowym terminem płatności i przesłana pocztą lub elektronicznie na adres wskazany w formularzu zgłoszenia.

Chcesz zamówić szkolenie lub masz pytania? Napisz do nas!

Zostaw kontakt do siebie i opisz swoją potrzebę, a my przedstawimy Ci ofertę na wykonanie usługi.

FORMULARZ ZAPOTRZEBOWANIA

Możesz również podać swoją propozycję tematu szkolenia, które chcesz zorganizować

Preferowany termin zorganizowania szkolenia

Informacje kontaktowe

Zgadzam się na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną

*Zapoznałem się i akceptuję warunki ochrony danych osobowych (polityka prywatności) (tutaj)


* - pola wymagane

Trenerzy

 • historyk sztuki, ekspert ochrony zabytków: 35 lat pracy w urzędach konserwatorskich i firmach związanych z ochroną zabytków, w tym w Ministerstwie Kultury i Sztuki oraz w Urzędzie Generalnego Konserwatora Zabytków, doświadczony wykładowca: 19 lat szkoleń i wykładów dotyczących problematyki ochrony zabytków.

Recenzje szkolenia

Na podstawie 0 recenzji
0
Ogólna
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0

Bądź pierwszą osobą, która napisze recenzję "“S3A3 GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI – SZKOLENIE ZAMKNIĘTE”

Nie ma jeszcze żadnych recenzji.