Z1A1 Ustalanie sposobu ochrony zabytków w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego

Z1A1 Ustalanie sposobu ochrony zabytków w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego

Szczegółowe informacje

 • Czas szkolenia: 9:00-15:00
 • Kategoria:
 • Uczestnicy: 0
 • Certyfikat: Tak
 • Miejsce: Hotel BRANICKICH**** ul. Zamenhofa 25, 15-435 Białystok
 • Język: polski
 • Lekcje: 0
 • Wyświetleń: 1805
 • Wymagania: Nie
 • Poziom:
 • Max. osób: 20
 • Termin: 04/30/2019

Opis

Uczestnicy: Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników administracji

Wymagania wstępne: Podstawowa wiedza z mpzp

Usługa dodatkowa: materiały szkoleniowe w formie elektronicznej CD/DVD

Oferujemy:

Doświadczony trener
Materiały szkoleniowe
Przerwa kawowa i lunch
Sala multimedialna
Dyplom ukończenia szkolenia
Cena za szkolenie:
369/netto*
 • * - należy doliczyć 23% VAT-u. Patrz warunki organizacyjne pkt. 3 zwolnienie z podatku VAT.

Program szkolenia

CEL SZKOLENIA (ROZWIŃ)

Celem szkolenia jest przedstawienie zagadnień i problemów z ustaleniem sposobu ochrony zabytków w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

PROGRAM SZKOLENIA (ROZWIŃ)

I. Formy prawnej ochrony zabytków
II. Kompetencje wojewódzkiego konserwatora zabytków dotyczące uchwalania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
III. Naukowe zasady ochrony zabytków
IV. Rozpoznanie i dokumentacja wartości kulturowych obszaru objętego projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
V. Waloryzacja terenów i obiektów zabytkowych na obszarze objętym projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
VI. Ustalanie zasad ogólnych ochrony zabytków na obszarze objętym projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
VII. Wyznaczanie terenów i obiektów objętych ochroną konserwatorską w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
VIII. Ustalanie zasad przeznaczenia terenów na obszarze objętym ochroną konserwatorską w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
IX. Ustalanie zasad podziału na jednostki funkcjonalne obszaru objętego ochroną konserwatorską w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
X. Ustalanie nakazów i zakazów dopuszczeń i ograniczeń w kształtowaniu zabudowy i sposobie zagospodarowania terenu obszaru objętego ochroną konserwatorską w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:

  a. w zakresie prac projektowych i organizacyjnych
  b. w zakresie przekształceń i uzupełnień istniejącej struktury zabudowy i przestrzeni
  c. w zakresie linii zabudowy
  d. w zakresie zabudowy przewidziana do likwidacji i przekształceń
  e. w zakresie lokalizacji dominant przestrzennych
  f. w zakresie lokalizacji i formy elementów małej architektury
  g. w zakresie lokalizacji obiektów usługowych o konstrukcji lekkiej
  h. w zakresie zasad rozmieszczania reklam i znaków informacyjno-plastycznych
  i. w zakresie zasad podziału na działki budowlane

XI. Ustalanie zasad ochrony i komponowania zieleni na obszarze objętym ochroną konserwatorską w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
XII. Ustalanie zasad dotyczących układu komunikacji na obszarze objętym ochroną konserwatorską w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:

  a. w zakresie kształtowania przekroju ulicy, zagospodarowania i urządzenia terenów położonych w liniach rozgraniczających

XIII. Ustalanie zasad dotyczących przebiegu sieci uzbrojenia terenu na obszarze objętym ochroną konserwatorską w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
XIV. Ustalanie zasad dotyczących ekspozycji terenów i obiektów zabytkowych oraz ochrony krajobrazu kulturowego.
XV. Uzgadnianie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

HARMONOGRAM SZKOLENIA (ROZWIŃ)

8:45 – 9:00 REJESTRACJA UCZESTNIKÓW

9:00 – 10:45 SZKOLENIE

10:45 – 11:00 PRZERWA KAWOWA

11:00 – 12:45 SZKOLENIE

13:00 – 13:30 PRZERWA OBIADOWA

13:30 – 15:00  SZKOLENIE

Miejsce szkolenia

Hotel BRANICKICH**** ul. Zamenhofa 25, 15-435 Białystok

Wyposażenie techniczne

 • projektor multimedialny
 • rzutnik pisma
 • ekran
 • profesjonalny system nagłaśniający
 • flipchart
 • zaciemnienie okien
 • dostęp do internetu
 • klimatyzacja

To jedno z nielicznych tak wytwornych miejsc w Białymstoku o szlachetnej tradycji i historycznej podbudowie. Zapewnia idealne warunki do rozmów i dyskusji oraz pracy umysłowej.
Eleganckie wnętrza hotelu Hotelu Branicki w Białymstoku stanowią idealne miejsce do spotkań biznesowych. Hotel zapewnia idealne warunki do organizacji szkoleń i konferencji.
Hotel Branicki**** w Białymstoku dysponuje dwiema eleganckimi, klimatyzowanymi salami konferencyjnymi – „Jan Klemens” i „Izabela”. Sale mogą pomieścić od 10 do 100 osób.
Każda sala konferencyjna wyposażona jest w nowoczesny, wysokiej jakości sprzęt multimedialny.

WARUNKI ORGANIZACYJNE

1. Przesłanie do Organizatora wypełnionego formularza zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją niniejszych warunków uczestnictwa oraz z zawarciem umowy pomiędzy Organizatorem a uczestnikiem szkolenia (w przypadku zgłoszeń od osób fizycznych) lub firmą (w przypadku osób prawnych).

2. Cena szkolenia obejmuje m. in.: udział w szkoleniu, zestaw materiałów szkoleniowych, certyfikat ukończenia szkolenia. Szczegółowych informacji dotyczących szkolenia (catering, usługi dodatkowe) udziela konsultant. Organizator nie zapewnia dojazdu ani zakwaterowania w czasie trwania szkolenia.

3. Koszty szkolenia podane w ofercie są kwotami netto, doliczane jest 23% VAT-u. W przypadku zwolnienia z podatku VAT niezbędna jest akceptacja oświadczenia znajdującego się w formularzu zgłoszeniowym.

4. Organizator najpóźniej na 3 dni przez terminem rozpoczęcia szkolenia prześle do osób, które zgłosiły chęć udziału w szkoleniu, za pośrednictwem poczty elektronicznej, potwierdzenie udziału w szkoleniu wraz z dodatkowymi informacjami organizacyjnymi dotyczącymi szkolenia.

5. Faktura VAT zostanie wystawiona w dniu szkolenia lub w drugim dniu szkolenia w przypadku szkoleń dwudniowych z 7-dniowym terminem płatności i przesłana pocztą lub elektronicznie na adres wskazany w formularzu zgłoszenia.

ZAPISZ SIĘ

Zgłoszenia przyjmujemy na dwa sposoby

Wypełnij elektroniczny formularz zgłoszeniowy

Pobierz formularz zgłoszeniowy
i prześlij go do nas fax-em:
85 8742006
lub na adres e-mail: zgloszenia@kompleto.pl

Trenerzy

 • historyk sztuki, ekspert ochrony zabytków: 35 lat pracy w urzędach konserwatorskich i firmach związanych z ochroną zabytków, w tym w Ministerstwie Kultury i Sztuki oraz w Urzędzie Generalnego Konserwatora Zabytków, doświadczony wykładowca: 19 lat szkoleń i wykładów dotyczących problematyki ochrony zabytków.

Recenzje szkolenia

Na podstawie 0 recenzji
0
Ogólna
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0

Bądź pierwszą osobą, która napisze recenzję "“Z1A1 Ustalanie sposobu ochrony zabytków w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego”

Nie ma jeszcze żadnych recenzji.