Z3A3 GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI

Z3A3 GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI

Cena:

Szczegółowe informacje

 • Czas szkolenia: 9:00-15:00
 • Kategoria: ,
 • Uczestnicy: 0
 • Certyfikat: Tak
 • Miejsce: Hotel BRANICKICH**** ul. Zamenhofa 25, 15-435 Białystok
 • Język: polski
 • Lekcje: 0
 • Wyświetleń: 2037
 • Wymagania: Nie
 • Poziom:
 • Max. osób: 20
 • Termin: 05/16/2019

Opis

Uczestnicy: Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników biorących udział w przygotowaniach programów opieki nad zabytkami, biur konserwatorów zabytków, towarzystw opieki nad zabytkami.

Wymagania wstępne: brak

Usługa dodatkowa: materiały szkoleniowe w formie elektronicznej CD/DVD

Oferujemy:

Doświadczony trener
Materiały szkoleniowe
Przerwa kawowa i lunch
Sala multimedialna
Dyplom ukończenia szkolenia
Cena za osobę:
369/netto*
 • * - należy doliczyć 23% VAT-u. Patrz warunki organizacyjne pkt. 3 zwolnienie z podatku VAT.

Program szkolenia

CEL SZKOLENIA (ROZWIŃ)

Celem szkolenia jest przedstawienie zagadnień dot. gminnego programu opieki nad zabytkami, w tym analizy wartości zabytków, waloryzacja terenów zabytkowych, analiza wartości kulturowych, struktury funkcjonalne zabytków. Omówione zostaną również sposoby działań z zabytkami, określenie metod monitoringu i kontroli realizacji programu.

PROGRAM SZKOLENIA (ROZWIŃ)

 1. Kompetencje i zadania gminy dotyczące opieki nad zabytkami
 2. Podstawy prawne opracowywania gminnego programu opieki nad zabytkami
 3. Inne programy krajowe i regionalne dotyczące ochrony zabytków
 4. Związek gminnego programu opieki nad zabytkami z innymi dokumentami planistycznymi i programowymi opracowanymi dla gminy:
 5. strategie
 6. wieloletnie prognozy finansowe
 7. studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
 8. miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
 9. programy rewitalizacji
 10. Analiza wartości oraz wykaz terenów i obiektów zabytkowych
 11. Waloryzacja terenów i obiektów zabytkowych
 12. Analiza struktury własnościowej i funkcjonalnej zabytków na terenie gminy
 13. Ocena stanu zachowania zabytków na terenie gminy
 14. Analiza kulturowych wartości niematerialnych dla obszaru gminy
 15. Priorytety i główne cele dotyczące opieki na zabytkami na terenie gminy
 16. Długoterminowe i krótkoterminowe kierunki działań dotyczące opieki nad zabytkami
 17. Opis sposobów działania dotyczących opieki nad zabytkami:

– wynikających z ogólnych przepisów prawa

– wynikających z aktów prawa miejscowego gminy

– wynikających z innych dokumentów

 1. Opis sposobu finansowania zadań wyznaczonych w programie
 2. Wskazanie instytucji, jednostek organizacyjnych i osób odpowiedzialnych za realizację programu
 3. Wskazanie instytucji, jednostek organizacyjnych i osób przewidzianych do współpracy przy realizacji programu
 4. Określenie metody monitoringu i kontroli realizacji programu
 5. Współpraca z organami ochrony zabytków przy tworzeniu programu
 6. Sprawozdanie z realizacji programu.

HARMONOGRAM SZKOLENIA (ROZWIŃ)

8:45 – 9:00 REJESTRACJA UCZESTNIKÓW

9:00 – 10:45 SZKOLENIE

10:45 – 11:00 PRZERWA KAWOWA

11:00 – 12:45 SZKOLENIE

13:00 – 13:30 PRZERWA OBIADOWA

13:30 – 15:00  SZKOLENIE

Miejsce szkolenia

Hotel BRANICKICH**** ul. Zamenhofa 25, 15-435 Białystok

Wyposażenie techniczne

 • projektor multimedialny
 • rzutnik pisma
 • ekran
 • profesjonalny system nagłaśniający
 • flipchart
 • zaciemnienie okien
 • dostęp do internetu
 • klimatyzacja

To jedno z nielicznych tak wytwornych miejsc w Białymstoku o szlachetnej tradycji i historycznej podbudowie. Zapewnia idealne warunki do rozmów i dyskusji oraz pracy umysłowej.
Eleganckie wnętrza hotelu Hotelu Branicki w Białymstoku stanowią idealne miejsce do spotkań biznesowych. Hotel zapewnia idealne warunki do organizacji szkoleń i konferencji.
Hotel Branicki**** w Białymstoku dysponuje dwiema eleganckimi, klimatyzowanymi salami konferencyjnymi – „Jan Klemens” i „Izabela”. Sale mogą pomieścić od 10 do 100 osób.
Każda sala konferencyjna wyposażona jest w nowoczesny, wysokiej jakości sprzęt multimedialny.

WARUNKI ORGANIZACYJNE

1. Przesłanie do Organizatora wypełnionego formularza zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją niniejszych warunków uczestnictwa oraz z zawarciem umowy pomiędzy Organizatorem a uczestnikiem szkolenia (w przypadku zgłoszeń od osób fizycznych) lub firmą (w przypadku osób prawnych).

2. Cena szkolenia obejmuje m. in.: udział w szkoleniu, zestaw materiałów szkoleniowych, certyfikat ukończenia szkolenia. Szczegółowych informacji dotyczących szkolenia (catering, usługi dodatkowe) udziela konsultant. Organizator nie zapewnia dojazdu ani zakwaterowania w czasie trwania szkolenia.

3. Koszty szkolenia podane w ofercie są kwotami netto, doliczane jest 23% VAT-u. W przypadku zwolnienia z podatku VAT niezbędna jest akceptacja oświadczenia znajdującego się w formularzu zgłoszeniowym.

4. Organizator najpóźniej na 3 dni przez terminem rozpoczęcia szkolenia prześle do osób, które zgłosiły chęć udziału w szkoleniu, za pośrednictwem poczty elektronicznej, potwierdzenie udziału w szkoleniu wraz z dodatkowymi informacjami organizacyjnymi dotyczącymi szkolenia.

5. Faktura VAT zostanie wystawiona w dniu szkolenia lub w drugim dniu szkolenia w przypadku szkoleń dwudniowych z 7-dniowym terminem płatności i przesłana pocztą lub elektronicznie na adres wskazany w formularzu zgłoszenia.

ZAPISZ SIĘ

Zgłoszenia przyjmujemy na dwa sposoby

Wypełnij elektroniczny formularz zgłoszeniowy

Pobierz formularz zgłoszeniowy
i prześlij go do nas fax-em:
85 8742006
lub na adres e-mail: zgloszenia@kompleto.pl

Trenerzy

 • historyk sztuki, ekspert ochrony zabytków: 35 lat pracy w urzędach konserwatorskich i firmach związanych z ochroną zabytków, w tym w Ministerstwie Kultury i Sztuki oraz w Urzędzie Generalnego Konserwatora Zabytków, doświadczony wykładowca: 19 lat szkoleń i wykładów dotyczących problematyki ochrony zabytków.

Recenzje szkolenia

Na podstawie 0 recenzji
0
Ogólna
5
0%
0
4
0%
0
3
0%
0
2
0%
0
1
0%
0

Bądź pierwszą osobą, która napisze recenzję "“Z3A3 GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI”

Nie ma jeszcze żadnych recenzji.