S1A1 Ustalanie sposobu ochrony zabytków w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego – szkolenie zamknięte

S1A1 Ustalanie sposobu ochrony zabytków w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego – szkolenie zamknięte

Szczegółowe informacje

 • Czas szkolenia: 9:00-15:00
 • Kategoria:
 • Uczestnicy: 0
 • Certyfikat: Tak
 • Miejsce: Siedziba Zamawiającego
 • Język: polski
 • Lekcje: 0
 • Wyświetleń: 1905
 • Wymagania: Nie
 • Poziom:
 • Max. osób: 20
 • Termin:

Opis

Uczestnicy: Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników administracji

Wymagania wstępne: Podstawowa wiedza z mpzp

Program: Dostosowany pod uczestników szkolenia na podstawie przesłanych wytycznych.

Szkolenie realizowane w siedzibie Zamawiającego.

Usługa dotyczy realizacji szkolenia jednodniowego do 20 osób – możliwe dostosowanie pod konkretne zapotrzebowanie Zamawiającego.

Przy zgłoszeniu większej liczby osób cena ustalana indywidualnie.

Termin szkolenia do ustalenia z Zamawiającym.

Usługa dodatkowa: sala szkoleniowa, catering, materiały szkoleniowe w formie elektronicznej CD/DVD lub dostępnych na stronie www.

Oferujemy:

Doświadczony Trener
Spersonalizowane szkolenie
Materiały szkoleniowe
Monitoring i Ewaluacja
DYPLOM UKOŃCZENIA SZKOLENIA
Cena za szkolenie:
4999/netto*
 • * - do 20 uczestników. W przypadku większej grupy cena uzgadniania indywidualnie.

Kwota za uczestnika przy założeniu danej liczebności grupy:

6-osobowa
830/osoba/netto
12-osobowa
415/osoba/netto
20-osobowa
250/osoba/netto
>20-osobowa
<250/osoba/netto

Plan szkolenia

CEL SZKOLENIA (ROZWIŃ)

Celem szkolenia jest przedstawienie zagadnień i problemów z ustaleniem sposobu ochrony zabytków w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

PRZYKŁADOWY PROGRAM SZKOLENIA (ROZWIŃ)

I. Formy prawnej ochrony zabytków
II. Kompetencje wojewódzkiego konserwatora zabytków dotyczące uchwalania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
III. Naukowe zasady ochrony zabytków
IV. Rozpoznanie i dokumentacja wartości kulturowych obszaru objętego projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
V. Waloryzacja terenów i obiektów zabytkowych na obszarze objętym projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
VI. Ustalanie zasad ogólnych ochrony zabytków na obszarze objętym projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
VII. Wyznaczanie terenów i obiektów objętych ochroną konserwatorską w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
VIII. Ustalanie zasad przeznaczenia terenów na obszarze objętym ochroną konserwatorską w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
IX. Ustalanie zasad podziału na jednostki funkcjonalne obszaru objętego ochroną konserwatorską w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
X. Ustalanie nakazów i zakazów dopuszczeń i ograniczeń w kształtowaniu zabudowy i sposobie zagospodarowania terenu obszaru objętego ochroną konserwatorską w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:

  a. w zakresie prac projektowych i organizacyjnych
  b. w zakresie przekształceń i uzupełnień istniejącej struktury zabudowy i przestrzeni
  c. w zakresie linii zabudowy
  d. w zakresie zabudowy przewidziana do likwidacji i przekształceń
  e. w zakresie lokalizacji dominant przestrzennych
  f. w zakresie lokalizacji i formy elementów małej architektury
  g. w zakresie lokalizacji obiektów usługowych o konstrukcji lekkiej
  h. w zakresie zasad rozmieszczania reklam i znaków informacyjno-plastycznych
  i. w zakresie zasad podziału na działki budowlane

XI. Ustalanie zasad ochrony i komponowania zieleni na obszarze objętym ochroną konserwatorską w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
XII. Ustalanie zasad dotyczących układu komunikacji na obszarze objętym ochroną konserwatorską w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:

  a. w zakresie kształtowania przekroju ulicy, zagospodarowania i urządzenia terenów położonych w liniach rozgraniczających

XIII. Ustalanie zasad dotyczących przebiegu sieci uzbrojenia terenu na obszarze objętym ochroną konserwatorską w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
XIV. Ustalanie zasad dotyczących ekspozycji terenów i obiektów zabytkowych oraz ochrony krajobrazu kulturowego.
XV. Uzgadnianie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

PRZYKŁADOWY HARMONOGRAM (ROZWIŃ)

8:45 – 9:00 REJESTRACJA UCZESTNIKÓW

9:00 – 10:45 SZKOLENIE

10:45 – 11:00 PRZERWA KAWOWA

11:00 – 12:45 SZKOLENIE

13:00 – 13:30 PRZERWA OBIADOWA

13:30 – 15:00 SZKOLENIE

WARUNKI ORGANIZACYJNE

1. Przesłanie do Organizatora wypełnionego formularza zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją niniejszych warunków uczestnictwa oraz z zawarciem umowy pomiędzy Organizatorem a uczestnikiem szkolenia (w przypadku zgłoszeń od osób fizycznych) lub firmą/instytucją (w przypadku osób prawnych).

2. Cena szkolenia obejmuje m. in.: udział w szkoleniu, zestaw materiałów szkoleniowych, certyfikat ukończenia szkolenia. Szczegółowych informacji dotyczących szkolenia (catering, usługi dodatkowe) udziela konsultant. Organizator nie zapewnia dojazdu ani zakwaterowania w czasie trwania szkolenia.

3. Koszty szkolenia podane w ofercie są kwotami netto, doliczane jest 23% VAT-u. W przypadku zwolnienia z podatku VAT niezbędna jest akceptacja oświadczenia znajdującego się w formularzu zgłoszeniowym.

4. Faktura VAT zostanie wystawiona w dniu szkolenia lub w drugim dniu szkolenia w przypadku szkoleń dwudniowych z 7-dniowym terminem płatności i przesłana pocztą lub elektronicznie na adres wskazany w formularzu zgłoszenia.

Chcesz zamówić szkolenie lub masz pytania? Napisz do nas!

Zostaw kontakt do siebie i opisz swoją potrzebę, a my przedstawimy Ci ofertę na wykonanie usługi.

  FORMULARZ ZAPOTRZEBOWANIA

  Możesz również podać swoją propozycję tematu szkolenia, które chcesz zorganizować

  Preferowany termin zorganizowania szkolenia

  Informacje kontaktowe


  Przepisz*: "ą+ę"

  Zgadzam się na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną

  *Zapoznałem się i akceptuję warunki ochrony danych osobowych (polityka prywatności) (tutaj)


  * - pola wymagane
  [anr_nocaptcha g-recaptcha-response]

  Trenerzy

  • historyk sztuki, ekspert ochrony zabytków: 35 lat pracy w urzędach konserwatorskich i firmach związanych z ochroną zabytków, w tym w Ministerstwie Kultury i Sztuki oraz w Urzędzie Generalnego Konserwatora Zabytków, doświadczony wykładowca: 19 lat szkoleń i wykładów dotyczących problematyki ochrony zabytków.

  Recenzje szkolenia

  Na podstawie 0 recenzji
  0
  Ogólna
  5
  0%
  0
  4
  0%
  0
  3
  0%
  0
  2
  0%
  0
  1
  0%
  0

  Bądź pierwszą osobą, która napisze recenzję "“S1A1 Ustalanie sposobu ochrony zabytków w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego – szkolenie zamknięte”

  Nie ma jeszcze żadnych recenzji.