Specjalista ds. marketingu i PR

  • kompleto@kompleto.pl

Specjalista ds. marketingu i PR

trener biznesu, pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, inwestor, doradca strategiczny. Ponad 2000 zrealizowanych komercyjnych godzin szkoleniowych z zakresu ekonomii i zarządzania. Poparta sukcesami praktyka w konsultingu (m.in. strategie rozwoju, promocji samorządów, studia wykonalności, raporty badawcze), współpraca z Millward Brown SMG/KRC, Asseco Data Systems (COMBIDATA Poland), Aviva (Commercial Union), BNY Mellon oraz ponad 60. jednostkami samorządu terytorialnego. Współpraca m.in. z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, Narodową Agencją Wymiany Akademickiej – NAWA, Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, Ministerstwem Sprawiedliwości, Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju, Śląskim Centrum Przedsiębiorczości, Urzędem Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego, Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego.

NAN Rating

Personal Summary

trener biznesu, pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, inwestor, doradca strategiczny. Ponad 2000 zrealizowanych komercyjnych godzin szkoleniowych z zakresu ekonomii i zarządzania. Poparta sukcesami praktyka w konsultingu (m.in. strategie rozwoju, promocji samorządów, studia wykonalności, raporty badawcze), współpraca z Millward Brown SMG/KRC, Asseco Data Systems (COMBIDATA Poland), Aviva (Commercial Union), BNY Mellon oraz ponad 60. jednostkami samorządu terytorialnego. Osiągnięcia badawcze udokumentowane publikacjami w bazach Journal Citation Reports (JCR) oraz Scopus. 18 staży zagranicznych z wygłaszanymi wykładami w 9 krajach: Irlandia, Niemcy, Ukraina, Hiszpania, Portugalia, Słowacja, Czechy, Cypr, Macedonia Północna. Członek Rady Młodych Naukowców II kadencji przy Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Kilkunastoletnie doświadczenie eksperckie (ocena merytoryczna ponad 400 wniosków o dofinansowanie projektów ze środków UE), współpraca m.in. z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, Narodową Agencją Wymiany Akademickiej – NAWA, Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, Ministerstwem Sprawiedliwości, Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju, Śląskim Centrum Przedsiębiorczości, Urzędem Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego, Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego.

Taught Courses