Uczestnicy: Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników odpowiedzialnych za inwestycje, remonty, przebudowy, roboty ziemne, przedsiębiorców budowlanych, inwestorów, wykonawców. Dedykujemy je również pracownikom administracji samorządowej odpowiedzianych ...
@media only screen and (min-width: 1000px) and (max-width: 5000px){body.kc-css-system .kc-css-832279{width: 100%;}body.kc-css-system .kc-css-532998{width: 100%;}body.kc-css-system .kc-css-907994{width: 50%;}body.kc-css-system .kc-css-646639{width: 50%;}body.kc-css-system .kc-css-195254{width: 100%;}body.kc-css-system .kc-css-443381{width: 56.44%;}body.kc-css-system .kc-css-148448{width: 43.55%;}body.kc-css-system .kc-css-505024{width: 100%;}body.kc-css-system .kc-css-53082{width: 100%;}body.kc-css-system .kc-css-491782{width: 100%;}body.kc-css-system .kc-css-507973{width: 50%;}body.kc-css-system .kc-css-382141{width: 50%;}body.kc-css-system .kc-css-158696{width: ...
@media only screen and (min-width: 1000px) and (max-width: 5000px){body.kc-css-system .kc-css-398985{width: 100%;}body.kc-css-system .kc-css-847704{width: 100%;}body.kc-css-system .kc-css-817742{width: 50%;}body.kc-css-system .kc-css-337090{width: 50%;}body.kc-css-system .kc-css-286893{width: 100%;}body.kc-css-system .kc-css-891537{width: 56.44%;}body.kc-css-system .kc-css-492320{width: 43.55%;}body.kc-css-system .kc-css-974765{width: 100%;}body.kc-css-system .kc-css-984724{width: 100%;}body.kc-css-system .kc-css-369628{width: 100%;}body.kc-css-system .kc-css-572784{width: 50%;}body.kc-css-system .kc-css-163688{width: 50%;}body.kc-css-system .kc-css-880937{width: ...
@media only screen and (min-width: 1000px) and (max-width: 5000px){body.kc-css-system .kc-css-29336{width: 100%;}body.kc-css-system .kc-css-2747436{width: 50.29%;}body.kc-css-system .kc-css-3468771{width: 49.7%;}body.kc-css-system .kc-css-2620961{width: 100%;}body.kc-css-system .kc-css-3975245{width: 100%;}body.kc-css-system .kc-css-1458205{width: 100%;}body.kc-css-system .kc-css-2040027{width: 100%;}body.kc-css-system .kc-css-1827504{width: 100%;}body.kc-css-system .kc-css-2465826{width: 100%;}body.kc-css-system .kc-css-1848861{width: 100%;}body.kc-css-system .kc-css-870514{width: 50%;}body.kc-css-system .kc-css-859010{width: 50%;}body.kc-css-system .kc-css-4275705{width: ...
@media only screen and (min-width: 1000px) and (max-width: 5000px){body.kc-css-system .kc-css-224636{width: 100%;}body.kc-css-system .kc-css-919504{width: 100%;}body.kc-css-system .kc-css-781036{width: 50%;}body.kc-css-system .kc-css-262417{width: 50%;}body.kc-css-system .kc-css-379489{width: 100%;}body.kc-css-system .kc-css-899865{width: 25%;}body.kc-css-system .kc-css-438432{width: 25%;}body.kc-css-system .kc-css-804131{width: 25%;}body.kc-css-system .kc-css-400505{width: 25%;}body.kc-css-system .kc-css-607571{width: 100%;}body.kc-css-system .kc-css-535425{width: 100%;}body.kc-css-system .kc-css-747516{width: 100%;}body.kc-css-system .kc-css-610173{width: ...
@media only screen and (min-width: 1000px) and (max-width: 5000px){body.kc-css-system .kc-css-983461{width: 100%;}body.kc-css-system .kc-css-678982{width: 100%;}body.kc-css-system .kc-css-265836{width: 50%;}body.kc-css-system .kc-css-156603{width: 50%;}body.kc-css-system .kc-css-727603{width: 100%;}body.kc-css-system .kc-css-744561{width: 56.44%;}body.kc-css-system .kc-css-284850{width: 43.55%;}body.kc-css-system .kc-css-771665{width: 100%;}body.kc-css-system .kc-css-350822{width: 100%;}body.kc-css-system .kc-css-518077{width: 100%;}body.kc-css-system .kc-css-128455{width: 50%;}body.kc-css-system .kc-css-620887{width: 50%;}body.kc-css-system .kc-css-498808{width: ...
@media only screen and (min-width: 1000px) and (max-width: 5000px){body.kc-css-system .kc-css-138539{width: 100%;}body.kc-css-system .kc-css-184738{width: 100%;}body.kc-css-system .kc-css-65523{width: 50%;}body.kc-css-system .kc-css-597889{width: 50%;}body.kc-css-system .kc-css-13462{width: 100%;}body.kc-css-system .kc-css-547860{width: 56.44%;}body.kc-css-system .kc-css-702610{width: 43.55%;}body.kc-css-system .kc-css-476184{width: 100%;}body.kc-css-system .kc-css-20528{width: 100%;}body.kc-css-system .kc-css-528604{width: 100%;}body.kc-css-system .kc-css-96714{width: 50%;}body.kc-css-system .kc-css-790417{width: 50%;}body.kc-css-system .kc-css-516578{width: ...
historyk sztuki, ekspert ochrony zabytków: 35 lat pracy w urzędach konserwatorskich i firmach związanych z ochroną zabytków, w tym w Ministerstwie Kultury i Sztuki oraz w Urzędzie Generalnego Konserwatora Zabytków, doświadczony wykładowca: 19 lat ...
@media only screen and (min-width: 1000px) and (max-width: 5000px){body.kc-css-system .kc-css-29207{width: 60.4%;}body.kc-css-system .kc-css-3319375{width: 16.79%;}body.kc-css-system .kc-css-802433{width: 83.2%;}body.kc-css-system .kc-css-2665890{width: 17.32%;}body.kc-css-system .kc-css-1231008{width: 82.66%;}body.kc-css-system .kc-css-791440{width: 16.79%;}body.kc-css-system .kc-css-3884396{width: 83.19%;}body.kc-css-system .kc-css-1585972{width: 17.06%;}body.kc-css-system .kc-css-3328621{width: 82.92%;}body.kc-css-system .kc-css-1376634{width: 39.59%;}body.kc-css-system .kc-css-2693517{width: 50%;}body.kc-css-system .kc-css-2294875{width: 50%;}body.kc-css-system .kc-css-2674753{width: ...