Lecturer

historyk sztuki, ekspert ochrony zabytków: 35 lat pracy w urzędach konserwatorskich i firmach związanych z ochroną zabytków, w tym w Ministerstwie Kultury i Sztuki oraz w Urzędzie Generalnego Konserwatora Zabytków, doświadczony wykładowca: 19 lat ...
@media only screen and (min-width: 1000px) and (max-width: 5000px){body.kc-css-system .kc-css-29207{width: 60.4%;}body.kc-css-system .kc-css-3319375{width: 16.79%;}body.kc-css-system .kc-css-802433{width: 83.2%;}body.kc-css-system .kc-css-2665890{width: 17.32%;}body.kc-css-system .kc-css-1231008{width: 82.66%;}body.kc-css-system .kc-css-791440{width: 16.79%;}body.kc-css-system .kc-css-3884396{width: 83.19%;}body.kc-css-system .kc-css-1585972{width: 17.06%;}body.kc-css-system .kc-css-3328621{width: 82.92%;}body.kc-css-system .kc-css-1376634{width: 39.59%;}body.kc-css-system .kc-css-2693517{width: 50%;}body.kc-css-system .kc-css-2294875{width: 50%;}body.kc-css-system .kc-css-2674753{width: ...